Dansk

Danmörk
Danmörk

Dansk

Vejledning for udenlandske statsborgere vedrørende kommunalvalget 2006

Ordinært valg til kommunalbestyrelser finder sted den 27. maj 2006. Alle udenlandske statsborgere, der har haft fast bopæl i Island uafbrudt i de sidste fem år før valgdagen, d.v.s. fra den 27. maj 2001, og er 18 år gamle den 27. maj 2006, har ret til at stemme og til at stille op som kandidater til kommunalbestyrelser. På socialministeriets valg-hjemmeside, www.kosningar.is, finder du en nærmere vejledning hvis du vil stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen.

Danske, finske, norske og svenske statsborgere har i henhold til gældende lov opnået stemmeret her i Island efter at have haft fast bopæl i Island i de tre sidste år inden valgdagen, hvilket vil sige siden den 27. maj 2003.

Skal jeg anmode om at blive registreret som vælger?

Nej. Alle, der er registreret med fast bopæl i en islandsk kommune tre uger før valgdagen og opfylder valglovens betingelser for stemmeret, indføres automatisk på valglisten i denne kommune. Vedkommende må da udelukkende stemme i denne kommune. Valglisten er baseret på oplysninger fra Islands centralstatistiske bureaus folkeregister (þjóðskrá hos Hagstofa Íslands). Det er derfor ikke nødvendigt, sådan som det er i visse andre lande, at registrere sig specielt som vælger. Har man flyttet bopæl til en ny kommune, må man anmelde flytningen af bopæl til Islands centralstatistiske bureau senest den 5. maj 2006 for at få stemmeret i den nye hjemkommune. Blanketter til anmeldelse af flytning af bopæl til en anden kommune fås på kommunekontoret, hos Islands centralstatistiske bureau og på institutionens hjemmeside, www.hagstofa.is.  

Er man i tvivl om hvorvidt man er registreret på valglisten, kan man indhente oplysninger herom hos Islands centralstatistiske bureaus folkeregister. Valglisten skal ligge offentligt fremme i mindst 10 dage inden valgdagen. Det almindeligste er, at valglisterne ligger til offentligt gennemsyn på kommunekontorer, hvor medarbejderne giver nærmere oplysninger.  

Hvor kan man stemme?

Man kan stemme på to måder. De fleste stemmer ved at møde frem på valgstedet den 27. maj 2006. Kommunalbestyrelser offentliggør i god tid, hvor valgstederne findes, og hvornår de er åbne, men man kan også indhente oplysninger på det pågældende kommunekontor om valgstedet. Almindeligvis er valgstedet i kommunens grundskole. 

Er vælgeren forhindret i at møde op på valgstedet den 27. maj, f. eks. på grund af en udenlandsrejse, kan vedkommende afgive sin stemme inden valgdagen ved at  møde frem hos sysselmanden og anmode om at afgive brevstemme. Man kan ligeledes stemme i Islands ambassader i udlandet og på konsulater. Stemmeafgivelse uden for valgsteder påbegyndes den 3. april 2006. 

Hvordan afgiver jeg min stemme?

Afstemningen er hemmelig, og andre kan således ikke se, hvad der vælges. Det er vigtigt at medbringe legitimation med fotografi til valgstedet, f. eks. kørekort eller betalingskort. Valgbestyrelsen undersøger først, om vælgeren er på valglisten. Dernæst får vælgeren udleveret en stemmeseddel og vises ind i stemmeboksen. Afstemningen foregår i enrum og vælgeren sætter kryds foran bogstavet på den liste han/hun vil stemme på. Det er vigtigt ikke at markere ved andre lister eller andre steder på stemmeseddelen, da stemmeseddelen så vil være ugyldig. Dernæst folder vælgeren stemmeseddelen sammen således at teksten vender indad, og lægger derefter seddelen i stemmeurnen. Det er ikke tilladt at vise andre, hvordan man har markeret stemmeseddelen. 

I alle større kommuner er der opstillet lister med kandidaternes navne. I nogle mindre kommuner foregår valget på den måde, at vælgeren på stemmeseddelen skriver navnene på de ordinære medlemmer og suppleanter, som han/hun vil stemme på. Vælgeren kan medbringe en liste med disses navne ind i stemmeboksen for at huske dem. 

Ved stemmeafgivelse uden for valgstedet må vælgeren skrive eller stemple bogstavet på den liste, som han/hun vil stemme på. Sysselmænd eller deres medarbejdere giver nærmere vejledning om, hvordan stemmeafgivelsen skal foregå. 

Afstemningen afsluttes lørdag den 27. maj, og de fleste valgsteder lukker kl. 22:00. Alle stemmer vil derefter blive talt, og resultatet vil blive offentliggjort i massemedierne. Blanke og ugyldige stemmesedler vil blive talt for sig, og deres antal vil blive oplyst. 

Stoðval