Polski

Pólland
Pólland

Polski

Wskazówki dla cudzoziemców odnośnie wyborów do władz lokalnych w Islandii w roku 2006

Powszechne wybory do władz lokalnych odbędą się 27 maja 2006 r. Wszyscy obywatele innych państw, którzy zameldowani byli na Islandii na stałe w sposób ciągły, przez pięć lat przed dniem wyborów, tzn. od 27 maja 2001 roku, oraz mają ukończone 18 lat w dniu wyborów 27 maja 2006 r. uzyskują prawo wyborcze, a także mają prawo do kandydowania do władz miejskich. Na wyborczej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Socjanych można uzyskać informacje i wskazówki dotyczące zgłaszania swojej kandydatury. www.kosningar.is

Obywatele Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji uzyskują, zgodnie z obecnie obowiązującą ordynacją, prawo wyborcze po trzech latach stałego pobytu na Islandii, dotyczy to osób przebywających w kraju od 27 maja 2003 r.

Czy muszę ubiegać się o zarejestrowanie na liście wyborców?

Nie. Wszyscy zameldowani w danej gminie na trzy tygodnie przed wyborami i uprawnieni do głosowania na mocy ustawy umieszczeni są w spisie wyborców, na podstawie danych ze spisu ludności Urzędu Statystycznego (Hagstofa Íslands). Dlatego też nie trzeba dokonywać osobistej rejestracji, jak to ma miejsce w wielu krajach. Osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania muszą jednakże pamiętać, by zgłosić zmianę adresu w Urzędzie Statystycznym, najpóźniej do 5 maja 2006, na odpowiednich do tego formularzach.

Formularze pozwalające na zmianę adresu zamieszkania można otrzymać w biurze gminy, w Urzędzie Statystycznym lub na stronie internetowej www.hagstofa.is

Jeśli stały adres zamieszkania jest prawidłowo zgłoszony i wyborca spełnia wymogi odnośnie wieku i okresu pobytu na Islandii, można ogólnie założyć, iż znajduje się w spisie wyborców. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości może to oczywiście sprawdzić. Listy wyborców muszą być wyłożone do wglądu obywateli na co najmniej 10 dni przed terminem wyborów. Najczęściej są one dostępne w biurach władz lokalnych, których pracownicy udzielają szczegółowych informacji. 

Gdzie można głosować?

Większość wyborców oddaje swój głos zgłaszając się w lokalu wyborczym w dniu wyborów, 27maja 2006 roku. Władze lokalne ogłaszają z odpowiednim wyprzedzeniem, gdzie znajdować się będą lokale wyborcze i w jakich godzinach będą otwarte; tam też otrzymać można informacje o obwodzie wyborczym, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Najczęściej okręgi wyborcze znajdują się w szkołach podstawowych danej gminy. 

Istnieje też możliwość, jeśli zaistnieje taka konieczność, np. gdy wyborca będzie za granicą w dniu wyborów, 27 maja, oddania głosu przed wyborami. Należy w takim przypadku zgłosić się do Urzędu Gminnego (sęslumađur) i zgłosić prośbę o dokonanie głosowania poza miejscem wyborów. Można też głosować w ambasadach i konsulatach Islandii za granicą. Możliwość głosowania poza miejscem wyborów rozpoczyna się z dniem 3 kwietnia 2006 roku. 

W jaki sposób głosujemy?

Wybory są tajemnicą i dlatego nikt nie powinien widzieć w jaki sposób głosujemy.Ważną rzeczą jest pamiętanie o zabraniu ze sobą do lokalu wyborczego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. prawa jazdy, karty kredytowej.  Jeśli osoba nie jest zarejestrowana w spisie wyborców, nie wolno jej głosować. Komisja wyborcza rozpoczyna od sprawdzenia, czy wyborca znajduje się w spisie wyborczym. Następnie wyborca otrzymuje formularz wyborczy i skierowany zostaje do kabiny wyborczej. Wybór odbywa się na osobności i wyborca stawia krzyżyk przed literą tej listy wyborczej, na którą chce oddać swój głos. Ważne jest, by nie czynić żadnych przypisów i adnotacji przy innych listach, gdyż spowoduje to nieważność głosu. Następnie głosujący składa formularz wyborczy zadrukowaną stroną do środka, udaje się z nim do urny wyborczej i wrzuca do środka. Nie wolno pokazywać członkom komisji wyborczej lub innym obecnym w lokalu, na którą listę się głosowało. 

We wszystkich większych gminach do wyborów zgłaszane są listy wyborcze z nazwiskami kandydatów. W niektórych mniejszych gminach głosowanie odbywa się w ten sposób, iż głosujący pisze na formularzu wyborczym imiona i nazwiska tych osób, które chce wybrać na członków rady gminy lub ich zastępców. Można zabrać ze sobą do kabiny wyborczej listę z nazwiskami dla lepszego zapamiętania. 

Przy głosowaniu poza lokalem wyborczym wyborca musi napisać lub przystemplować literę listy wyborczej, na którą głosuje. Naczelnicy i pracownicy urzędów gminnych udzielają szczegółowych informacji odnośnie trybu oddawania głosu. 

Wybory do władz lokalnych zostaną zakończone w sobotę, 27 maja i prawie wszystkie lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 22:00. Następnie głosy zostaną policzone, a wyniki głosowania ogłoszone w ogólnych środkach przekazu (w prasie i telewizji). Dodatkowo liczy się także głosy nieważne i ich liczba także podana do wiadomości publicznej. 

Stođval