Tiếng Việt

Vetnam
Vetnam

Tiếng Việt

Hướng dẫn người mang quốc tịch nước ngoi bầu cử thị trưởng tại Băng Đảo năm 2006

Cuộc bầu cử thị trưởng sẽ được tiến hnh vo ngy 27 thng 5 năm 2006. Tất cả những người mang quốc tịch nước ngoi đ sống hợp php tại Băng Đảo trong 5 năm liền tnh đến ngy bầu cử, nghĩa l từ ngy 27 thng 5 năm 2001 v đ đủ 18 tuổi, đều c quyền đi bầu hay ra ứng cử. Trn trang mạng của bộ x hội c những chi tiết hướng dẫn việc ra ứng cử cấp thị trưởng. www.kosningar.is
Người Đan-mạch, Phần-lan, Na-uy v Thụy-điển được quyền bầu cử sau khi đ sống hợp php ở Băng Đảo 3 năm liền đến ngy bầu cử, nghĩa l từ ngy 27 thng 5 năm 2003.

C cần phải đăng k trước khi đi bầu cử khng?

Khng, tất cả những người c đăng k hộ khẩu ở địa phương mnh được ba tuần trước ngy bầu cử v đng diện cử tri sẽ c tn trong danh sch cử tri v chỉ được bầu trong khu vực mnh đ đăng k hộ khẩu. Danh sch ny được dựa trn sự đăng k hộ khẩu ở Bộ thống k dn số Băng Đảo (Hagstofa slands) nn khng cần phải đăng k trước khi đi bầu cử như một số nước khc. Cử tri khng được bầu cử nếu khng c tn trong danh sch cử tri.
Những người chuyển chỗ ở từ tỉnh ny qua tỉnh khc cần phải bo việc di chuyển chỗ ở tại Sở thống k dn số hạn cuối cng ngy 5 thng 5 năm 2006 để được đi bầu tại địa phương mới. Giấy đăng k chuyển địa chỉ xin tại văn phng địa phương, Sở thống k dn số hay trn mạng www.hagstofa.is

Những người khng biết mnh c tn trong danh sch cử tri hay khng, c thể hỏi tại Sở thống k dn số. Thng thường danh sch cử tri c khoảng 10 ngy trước khi bầu cử v tại văn phng thị chnh địa phương, cc nhn vin sẽ cho bạn biết.

Bầu cử ở đu?

C hai cch. Đa số cử tri đi bỏ phiếu tại nơi bỏ phiếu ngy 27 thng 5 năm 2006. Thị trưởng sẽ đăng tin cho biết trước cc địa điểm bầu cử v thời gian. Đồng thời cũng c thể hỏi tại văn phng hnh chnh địa phương nơi bầu cử. Thng thường những nơi bầu cử được tổ chức tại cc trường trung học địa phương.

Nếu cử tri khng thể c mặt vo ngy 27 thng 5 để bầu cử, v dụ đang ở nước ngoi đng ngy bầu cử, c thể đến ta n địa phương (sslumaur) yu cầu được bỏ phiếu trước ngy bầu cử. Cũng c thể bỏ phiếu tại Đại sứ qun Băng Đảo ở nước ngoi hay tại lnh sự qun. Ngy bỏ phiếu ngoại lệ bắt đầu từ ngy 3 thng 4 năm 2006.

Bỏ phiếu như thế no?

Khi bầu cử, khng ai biết, ai bầu ai. Điều quan trọng khi đi bầu, nhớ mang theo giấy tờ phng thn c hnh, v dụ như bằng li xe hay cạc trả tiền. Trước hết, ban phụ trch kiểm tra cử tri c tn trong danh sch cử tri khng. Sau đ cử tri được pht thẻ với danh sch cc ứng cử vin, rồi được hướng dẫn vo phng bầu cử. Cử tri tự mnh đnh dấu vo tn ứng cử vin trong danh sch mnh chọn. Ch khng được đnh dấu vo tn khc hay chỗ khc nữa, v như vậy, việc bầu cử trở nn v hiệu lực. Sau đ, cử tri gấp thẻ lại, mặt c chữ vo trong v mang bỏ vo thng phiếu. Cấm khng được cho ai xem mnh bầu ai.

Trong những thnh phố lớn c cả danh sch cc ứng cử vin. Trong một số tỉnh nhỏ, cc cử tri cần phải ghi tn cc ứng cử vin chnh v phụ m mnh muốn bầu vo giấy bầu cử. Được php mang theo danh sch cc ứng cử vin vo phng bầu cử.

Bỏ phiếu ngoại lệ trước thời hạn phải viết hay đng dấu tn của danh sch m mnh muốn bầu. Nhn vin hay cng chức ta (sslumaur) sẽ hướng dẫn thm chi tiết cch thức bỏ phiếu.

Thời hạn cht của việc bầu cử vo ngy 27 thng 5, cc nơi bầu cử sẽ đng cửa lc 10 giờ tối. Sau đ đếm phiếu v kết qủa sẽ được cng bố qua cc cơ quan truyền thng. Cũng như cng bố con số của cc phiếu dư v v hiệu lực. 

Stoval